Yo Tangrim! Ushbu ulugʼvor АhddaSen farzandlarning oʼz ota-onalari uchun qiladiganduolarini qabul etgaysan. Bumazkur Аhdning bitmas-tuganmasinʼomlaridan biridir. Shuninguchun, yo Marhamatli Tangrim, Vahdoniyating Ostonasida ushbuxizmatkoringning oʼz otasiniSening marhamating ummonigagʼarq etishini soʼrab qilganiltijosini qabul et, zero bufarzand Sening xizmatingga bel bogʼladi va Sening Muhabbatingyoʼlida darhaqiqat jonkuydirmoqda.
Illo Sen Karim, Gʼofir,Saxovatlisan.

Hazrati Аbdul Baho

Found a typo? Please select it and press Ctrl + Enter.

Консоль отладки Joomla!

Сессия

Результаты профилирования

Использование памяти

Запросы к базе данных